Risk Analizleri

İş yerinizdeki potansiyel iş güvenliği risklerinin tespit edilmesi ve kontrol altına alınması oldukça önemlidir.

iş kazalarının nerede ve ne zaman oluşacağı bilinmez. Konusunda eğitimli ve sertifikalı uzmanlarımız, iş yerinizde kapsamlı incelemelerde bulunarak iş yerinizdeki olası riskleri belirler. Bu riskler, yaratacakları tehlikeler göz önünde bulundurularak önem derecelerine göre sınıflandırılır. İş yerindeki risklerin kontrol altına alınması, izlenmesi ve gerekli önleyici tedbirlerin alınması ile ilgili süreçler, dünyada kabul görmüş kontrol ve analiz metotları belirlenerek yönetilir.

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk Analizi, işyerinde meslek hastalığı ve iş kazasına neden olabilecek riskleri önceden belirleyerek gerekli önlemleri almak üzere öncelikli olarak yapılan ‘’belirleme’’çalışmalıdır. Risk Analizi yapmak için izlenecek yol ve yöntemler prosedürü şöyledir:

İşyerlerinde farklı birimler ve eklentiler vardır ve bunların herbirinde;

  • Yapılan işler,
  • Çalışma ortamları,
  • Çalışma koşulları
  • Kullanılan malzeme ve donanımlar,
  • Çalışan insanlar
  • Tehlikeler ve tehlikeli durumlar

Risk analizi konusunda riskler birbirinden farklıdır. Bu nedenle yapılacak sağlık risk analizi ve analizleri belli bir sistematik içinde ve farklı olarak yapılmalıdır.